PDA

View Full Version : Công cụ Google Ripples đo lường hiệu quả SEO Google Plusloibinky
21-01-2013, 12:05 PM
Bạn muốn biết đường link bạn share trên mạng xã hội Google Plus sẽ hệu quả như thế nào? Với Google+ bạn dễ dàng biết được với công cụ Google+ ripples.


Công cụ Google+ ripples là gì?

Với việc chia sẻ link trên Google+, bạn hoàn toàn có thể biết được đường đi của đường link.
Chỉ cần paste đường link cần xem vào khung là biết được có bao nhiêu user trên Google+ share link này: https://plus.google.com/ripple/details?url=http%3A%2F%2Fwww.freshbrand.vn%2F (https://plus.google.com/ripple/details?url=http%3A%2F%2Fwww.freshbrand.vn%2F)

http://seoservice.edu.vn/wp-content/uploads/2013/01/xem-ripples-url-cua-ban.jpg (http://seoservice.edu.vn/wp-content/uploads/2013/01/xem-ripples-url-cua-ban.jpg)

Giao diện của trang Google+ Ripples sẽ cho bạn biết:

http://seoservice.edu.vn/wp-content/uploads/2013/01/google-ripple1.jpg (http://seoservice.edu.vn/wp-content/uploads/2013/01/google-ripple1.jpg)

- Vị trí biểu thị số lượng link được share trên Google+
- Vị trí thể hiện tên user share link trên Google+
- Vị trí biểu thị cách lan truyền và khởi nguồn của link trên Google+

http://seoservice.edu.vn/wp-content/uploads/2013/01/google-ripple-la-gi1.jpg (http://seoservice.edu.vn/wp-content/uploads/2013/01/google-ripple-la-gi1.jpg)

- Vị trí biểu thị top user với lượng link share lại , tần suất và ngôn ngữ mà user sử dụng
P/S: Đặt chế độ Public khi share link trên Google+ mới có thể hiển thị kết quả


Nguồn: http://seoservice.edu.vn/cong-cu-google-ripples-do-luong-hieu-qua-seo-tren-google-plus.html

Theo khóa học seo miễn phí trên:
http://seoservice.edu.vn/khoa-hoc-seo-thuc-hanh/