PDA

View Full Version : Văn phòng - Phần mềm quản lý nhân sự HumanManagertulinhav
09-01-2013, 03:10 PM
HumanManager là một giải pháp phần mềm quản lý nhân sự (http://bizzone.vn/Default.aspx), nguồn vốn toàn diện với các thiết kế sáng tạo và dễ sử dụng. Nó đã trở thành công cụ quản lý nhân sự hàng đầu của châu Phi và giải pháp tính lương.
Với phan mem quan ly nhan su (http://bizzone.vn/Default.aspx) này, tất cả các khía cạnh của quá trình quản lý nhân sự đều được trực quan hóa, không phân biệt cơ cấu tổ chức, quy mô, yêu cầu cụ thể.

HumanManager là kết quả của nghiên cứu chi tiết và đầy đủ các vấn đề quản lý nguồn lực con người trong khoảng 200 tổ chức trong một khoảng thời gian 19 năm.

Phần mềm quản lý nhân sự HumanManager được thiết kế để xử lý tất cả các yêu cầu luật định và đủ linh hoạt để thích ứng với các vấn đề nhân sự khác nhau. Sự mạnh mẽ của nó, tính linh hoạt trong sử dụng và sẵn có của đa nền tảng để tổ chức hàng đầu đã yêu mến nó trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

http://systemspecs.com.ng/wp-content/uploads/hm_flyer-design_headr.jpg

HumanManager giới thiệu tới bạn một thế giới thú vị về nhân sự và cơ hội quản lý tiền lương có thể được thực hiện bởi rất nhiều tính năng nó cung cấp.

Phan mem quan ly nhan su HumanManager mang đến cho người sử dụng những module tiện ích đơn giản mà hiệu quả như:

Payroll (Trả lương): Các khoản phụ cấp; Các khoản giảm trừ doanh thu; Thời gian làm việc; Các khoản cho vay; Thuế; Mức lương

Self service (Dịch vụ tự cấp):Người lao động tự phục vụ; Quản lý dịch vụ tự cấp
E-payment (Thanh toán điện tử): Tải lên kế hoạch tiền lương vào Remita; Trả lương điện tử; Phản hồi tức thì về tình trạng thanh toán

Career management (Quản lý công việc): Thiết lập công việc cho từng nhân viên; Quản lý kế hoạch phát triển cho từng nhân viên; Kỹ năng quản lý; Vị trí tuyển dụng quản lý nội bộ; Đánh giá phù hợp với công việc cho nhân viên bất kỳ

Performance management (Quản lý hiệu suất): Đánh giá; Khuyến khích; Kỷ luật
Pension (Lương hưu): Xác định đóng góp; Được hưởng tiền thu nhập về hưu; Quản lý khấu trừ
Trainning (Đào tạo): Đào tạo quản trị doanh nghiệp; Đào tạo quản lý ngân sách; Đào tạo thông tin phản hồi; Chia sẻ tri thức

Leave (Nghỉ): Ứng dụng, lập kế hoạch và thông báo; Thay đổi quản lý; Các loại nghỉ khác nhau ; Tính toán các chế độ
Recruiment administration (Quản lý tuyển dụng): Quản lý thương mại điện tử; Quản lý quá trình tuyển dụng; Việc làm

Medical (Dịch vụ y tế): Theo dõi chi phí y tế; Duy trì được phê duyệt danh sách các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe; Thiết lập và giám sát các giới hạn y tế; Theo dõi nghỉ ốm