PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Tại sao lựa chọn phần mềm kế toánquyenavc
04-01-2013, 09:44 AM
Khi bạn thiết lập một doanh nghiệp mới một trong những câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ cần phải hỏi là: "Tôi cần một gói phần mềm kế toán (http://accura.vn) để bắt đầu hay tôi nên làm các tài khoản một cách thủ công để bắt đầu với".
http://2.bp.blogspot.com/-hobjXG4beSY/UN0dsAXGAII/AAAAAAAAAj4/Lj3sDoEZjhg/s320/so-do-ke-toan.jpg


Tôi cho rằng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
· Số lượng thời gian bạn có kế hoạch chi tiêu trong kinh doanh
· Các loại hình kinh doanh bạn đang ở trong (ví dụ như bạn sẽ nắm giữ cổ phần)
· Số lượng các hoá đơn hàng tháng, bạn sẽ cần để sản xuất
· Cho dù doanh nghiệp đủ điều kiện là tiền mặt hoặc một doanh nghiệp không?
· Bao nhiêu thời gian bạn phải tiêu tốn trên các tài khoản
Nếu bạn cần phải tiết kiệm thời gian, Phan mem ke toan (http://accura.vn) có thể cũng đáng:
Nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bởi vì:
· Sổ sách kế toán nên được nhanh hơn (mặc dù thiết lập sẽ mất một thời gian)
· Truy vấn có thể được trả lời nhanh hơn
· Đình với ngân hàng và trả lại thuế giá trị gia tăng có thể được tự động để tiết kiệm vô số thời gian
· Sản xuất các tài khoản cuối năm nên dễ dàng hơn
· Chính xác dự báo có thể được dễ dàng hơn nhiều và nhanh hơn
Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc bởi vì:
· Bạn có thể thương lượng phí kế toán thấp hơn.
· Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn như là một kết quả của chất lượng và thông tin tốt hơn. Để kịp thời xác minh xem bạn cần một gói phần mềm kế toán tin cơ bản bạn nên hỏi những câu hỏi sau đây:
1. Là kinh doanh một công ty TNHH hoặc doanh nghiệp tư nhân? Nếu một doanh nghiệp tư nhân, suy nghĩ về một gói tài khoản cá nhân chứ không phải là một hệ thống kinh doanh.
2. Bao nhiêu giao dịch hàng tháng để bạn có? Nếu con số này ít hơn nói 20, sau đó một tài khoản hướng dẫn sử dụng hệ thống sẽ được khá đầy đủ.
3. Có bao nhiêu người sẽ được sử dụng các phần mềm kế toán? Với chỉ có một người, bạn có thể sử dụng một gói phần mềm đơn giản, chi phí thấp.
Ba Lời khuyên:
1. Chọn một gói phần mềm kế toán có thể tiến hóa và phát triển với doanh nghiệp của bạn.
2. Lập kế hoạch sớm cho tương lai và ngân sách cho một gói phần mềm có thể được mở rộng để xử lý một doanh nghiệp lớn hơn bạn 5 lần.
3. Đi một gói hỗ trợ, thậm chí nếu nó có vẻ không cần thiết để bắt đầu với.