PDA

View Full Version : Tổng hợp 13 lần thuật toán Google SEO thay đổi 2012clickmedia
25-12-2012, 01:50 PM
Trong không khí giáng sinh và năm mới google đã cập nhập thuật toán panda lần thứ 23 (http://clickmedia.com.vn/tai-lieu-seos/111-google-cap-nhat-thuat-toan-23-ngay-21-12-2012.html) và 3 lần cập nhập Penguin.Có thể nói năm 2012 là 1 năm nhiều biến động với thế giới seo. Chỉ tính riêng năm nay google đã có tới 13 lần cập nhập và có những ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau tới anh em làm seo.

Timeline cập nhập Penguin 2012
Penguin 1 : ngày 24 tháng 4 năm 2012 (ảnh hưởng 3,1% kết quả truy vấn)
Penguin 2 : ngày 26 tháng 5 năm 2012 (dưới 0,1%)
Penguin 3 : 5 Tháng Mười, 2012 (0,3%)

Và Timeline cập nhập Panda 2012
Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
Panda Update 12, March 23, 2012 (ảnh hưởng tới 1.6% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 13, April 19, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
Panda Update 14, April 27, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
Panda Update 15, June 9, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 16, June 25, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 17, July 24, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 18, Aug. 20, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 19, Sept. 18, 2012 (ảnh hưởng tới 0.7% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 20, Sep. 27, 2012 (ảnh hưởng tới 2.4% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (ảnh hưởng tới 0.4% đến 1.1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 0.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 1.3% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)

Chúng ta đã có những bài học rút ra, có thành công và cũng những thất bại. Hy vọng những thay đổi trên không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cộng đồng SEOer tại Việt Nam. Chúc anh em có một mùa noen vui vẻ hạnh phúc bên người thân yêu.

ClickMedia (http://clickmedia.com.vn/) - Giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp.

seowebsite
25-12-2012, 04:15 PM
cặp nhật liên tục, anh em SEOer cẩn thận đấy, từ khóa của mình cứ nhảy lung tung hết. Không biết đâu mà lần hết.