PDA

View Full Version : Văn phòng - Phần mềm quản lý chấm công, nhân sự HRMtulinhav
22-12-2012, 09:57 AM
Phan mem quan ly cham cong (http://bizzone.vn/Default.aspx), nhân sự HRM là một sản phẩm phần mềm độc đáo và sáng tạo của loại hình quản lý kinh doanh này. Sau khi nghiên cứu sâu rộng về các yêu cầu của thị trường, Lenvica đã thiết kế ứng dụng Framework, đa ngôn ngữ, mô-đun, khả năng mở rộng và cơ sở dữ liệu độc lập, đó là xương sống của phần mềm này. HRM làm việc với các thiết bị chấm công / điều khiển truy cập để tạo ra các báo cáo MIS với thời gian làm việc chính xác. Tùy chọn, phần mềm quản lý nhân sự (http://bizzone.vn/Default.aspx), chấm công này có thể được mở rộng như là một giải pháp bảo mật bằng cách tích hợp với giám sát CCTV và báo động cháy.

http://home.lenvica.in/wp-content/uploads/2012/02/attendance-software-prof.jpg

Phan mem quan ly cham cong, nhân sự HRM cho bạn khả năng để theo dõi thời gian và thời gian làm việc của các nhân viên một cách tự động. Bạn có thể tùy chỉnh mô-đun này để làm việc với các quy tắc tham gia của công ty bạn. Phần mềm chấm công giao tiếp với mô-đun 'Thời gian đăng ký' để trích xuất dữ liệu từ các thiết bị chấm công, và các dữ liệu khác được sử dụng để tính toán thời gian làm việc, làm thêm giờ, lần vào cuối, lần ra đầu. Một giao diện đồ họa cho phép bạn xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin của quá trình chấm công như:

Làm thêm giờ tính toán tự động
Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc
Để quản lý
Các quyền lợi được hưởng của nhân viên
Báo cáo làm thêm giờ
Báo cáo thời gian làm việc thực tế & kế hoạch
Chấm công hàng tháng
Cài đặt tùy chọn