PDA

View Full Version : Văn phòng - Ưu điểm của phần mềm quản lý chấm công trong quản lý nhân sựtulinhav
21-12-2012, 04:52 PM
Việc quản lý chấm công bằng tay là một quá trình đơn giản và tốn nhiều thời gian trong khi hiệu quả lại không cao mà dễ mắc sai xót. Khi số lượng nhân viên tăng lên thì nhiệm vụ trở nên mệt mỏi hơn. Tương tự như vậy, toàn bộ hoạt động cũng có thể chứng minh rất tốn kém trong trường hợp bạn quyết định thuê một cơ quan chuyên môn cho mục đích này. Bằng cách sử dụng một phan mem quan ly cham cong (http://bizzone.vn/Default.aspx), tất cả điều này có thể được tự động. Đây là giải pháp tốt nhất cho quản lý có hiệu quả.

Một khi bạn bắt đầu sử dụng phan mem quan ly cham cong và thời gian, bạn sẽ có mỗi bản ghi nhân viên làm việc cho mỗi phút. Điều đó là có kỷ lục về hiệu suất chính xác cho mỗi nhân viên. Điều này sẽ đảm bảo các nhân viên duy trì hiệu suất làm việc phù hợp.

http://greensoft.com.vn/wp-content/uploads/2012/09/QuanLyChamCong.jpg

Việc lập kế hoạch quản lý quá trình làm việc của nhân viên là một rắc rối trong quản lý chấm công cũng như trong phần mềm quản lý nhân sự (http://bizzone.vn/Default.aspx). Thích hợp trong phân bổ nhân lực cho các phòng ban khác nhau và các lĩnh vực công việc thực sự quan trọng cho một kết quả tốt. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lập lịch trình nhân viên hoặc lập kế hoạch làm việc kết hợp với một phan mem quan ly nhan su (http://bizzone.vn/Default.aspx) tốt.

Phần mềm sẽ đảm bảo rằng từng giây phút của công việc xây dựng được ghi nhận và khen thưởng đúng cách, nó hoạt động như một động lực cho người lao động, những người sau đó sẽ cố gắng và nỗ lực lớn hơn và do đó nâng cao năng suất tổng thể của doanh nghiệp của bạn
Một phần mềm quản lý chấm công tốt chính là công cụ có thể hỗ trợ tự động cho bạn những việc quan trọng sau:
1. Tích lũy các dữ liệu tham dự cho mỗi nhân viên từ thiết bị chấm công.
2. Tự động đánh dấu trong thời gian, trong thời gian, làm thêm giờ, mục cuối, outs sớm, vắng mặt, lá ...
3. Làm thêm giờ, thời gian làm việc và để quản lý.
4. Tải dữ liệu tham gia vào phần mềm biên chế để xử lý biên chế
5. Tạo các báo cáo về tham dự, nghỉ phép, nghỉ lễ, làm thêm giờ, làm việc như vậy.
6. Hiệu quả công tác quy hoạch / lập kế hoạch cho nhân viên.

Phần mềm quản lý này không chỉ làm cho toàn bộ quá trình quản lý trở nên đơn giản, cung cấp một báo cáo có cấu trúc tốt và phân tích các mô hình của tham dự của nhân viên và quản lý thời gian, mà hơn nữa còn có thể giúp bạn trong việc phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực trong tổ chức của bạn vì lợi ích tối đa có thể..