PDA

View Full Version : Văn phòng - Lợi ích từ giải pháp quản trị nhân sự, tài chính trong doanh nghiệptulinhav
14-12-2012, 04:25 PM
Với xu thế hướng tới sự chuyên nghiệp trong quản lý nhân sự, quản lý thời gian làm việc của nhân viên thì việc sử dụng phan mem quan ly nhan su (http://bizzone.vn/Default.aspx) hay phan mem quan ly cham cong là một điều tất yếu khách quan để đưa doanh nghiệp đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng.

Việc sử dụng các phần mềm này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu được thời gian, chi phí quản lý trong khi đó việc quản lý, chấm công cho nhân viên lại dễ dàng hơn, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác từ đó góp phần nâng cao ý thức và năng suất lao động của doanh nghiệp.
Các phần mềm quản lý nhân sự chính là giải pháp tối ưu trong lĩnh vực quản lý nhân sự phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt nó phát huy tính hiệu quả với các doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều chi nhánh ở nhiều vị trí địa lý khác nhau. Sử dụng phan mem quan ly nhan su sẽ giúp cho người sử dụng thực hiện các nghiệp vụ nhân sự một cách hiệu quả, nhanh chóng bao gồm cả việc truy xuất, tìm kiếm dữ liệu, thống kê, báo cáo, phân quyền người sử dụng một cách linh hoạt.

http://microfinancevietnam.com/content/upload/human_resource_management_software.jpg

Trong khi phần mềm quản lý nhân sự (http://bizzone.vn/Default.aspx) là giải pháp trong quản trị nguồn nhân lực thì phần mềm quản lý chấm công lại là giải pháp hữu hiệu trong quản trị nguồn tài chính cho doanh nghiệp. Phan mem quan ly cham cong (http://bizzone.vn/Default.aspx) giúp người quản lý có thể tổng hợp và phân tích các số liệu về chấm công, tăng ca; Quản lý linh hoạt các quy định ca, kíp, làm bù, nghỉ bù của mỗi doanh nghiệp; Tự động nhận diện ca làm việc, tự động phân ca…

Việc sử dụng nhiều hình thức chấm công đa dạng của phần mềm chấm công sẽ giúp xử lý các thông số giờ công, ngày công, tăng ca, phép, nghỉ… một cách linh hoạt tạo điều kiện cho quá trình tính lương diễn ra nhanh chóng, chính xác. Một trong những tính năng vượt trội mà phan mem quan ly cham cong đem lại là tất cả những kết quả chấm công sẽ được lưu trữ tập trung lâu dài, hỗ trợ kết xuất báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào mà các nhà quản lý muốn.

Với những tính năng khá hoàn hảo như vậy, việc sử dụng các phần mềm trên chính là những giải pháp giải quyết triệt để nhất vấn đề quản lý nhân sự, tài chính cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh và thể hiện tính quản lý chuyên nghiệp trong thời kỳ hiện đại hóa này.