PDA

View Full Version : Các thuật toán của Googleadmin
08-10-2011, 01:34 AM
Đây là chi tiết tất cả các thay đổi lớn về thuật toán mà Google đã thực hiện kể từ năm 2003. Trên thực tế, Google thực hiện hàng trăm thay đổi hàng năm.Google Toolbar – Tháng 12 năm 2000
Boston – Tháng 2 năm 2003
Cassandra – Tháng 4 năm 2003
Dominic – Tháng 5 năm 2003
Esmerelda – Tháng 6 năm 2003
Fritz – Tháng 7 năm 2003
Florida – Tháng 11 năm 2003
Austin – Tháng 1 năm 2004
Brandy – Tháng 2 năm 2004
Google IPO – Tháng 8 năm 2004
Nofollow – Tháng 1 năm 2005
Allegra – Tháng 2 năm 2005
Bourbon – Tháng 5 năm 2005
XML Sitemaps – Tháng 6 năm 2005
Personalized Search – Tháng 6 năm 2005
Gilligan – Tháng 9 năm 2005
Google Local/Maps – Tháng 10 năm 2005
Jagger – Tháng 10 năm 2005
Big Daddy – Tháng 12 năm 2005
Supplemental Index – Tháng 11 năm 2006
Universal Search – Tháng 5 năm 2007
Buffy – Tháng 6 năm 2007
Dewey – Tháng 4 năm 2008
Google Suggest – Tháng 8 năm 2008
Vince – Tháng 2 năm 2009
Rel-canonical Tag – Tháng 2 năm 2009
Caffeine – Tháng 8 năm 2009
Real-time Search – Tháng 12 năm 2009
Google Places – Tháng 4 năm 2010
May Day – Tháng 5 năm 2010
Brand Update – Tháng 8 năm 2010
Google Instant – Tháng 9 năm 2010
Instant Previews – Tháng 11 năm 2010
Social Signals – Tháng 12 năm 2010
Overstock.com Penalty – Tháng 1 năm 2011
Panda/Farmer – 23 tháng hai 2011
The +1 Button – 30 Tháng Ba 2011
Panda 2.0 – 11 tháng 4 năm 2011
Panda 2.1 – 9 Tháng Năm, 2011
Schema.org – 02 tháng 6 năm 2011
Panda 2.2 – 21 tháng sáu năm 2011
Google+ – 28 tháng 6 2011
Panda 2.3 – 23 tháng 7 2011
Danh sách này tiết lộ những gì?

Khi bạn nhìn vào danh sách đầy đủ những thay đổi cho đến bây giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng những thay đổi thuật toán đã trở thành thường xuyên hơn kể từ năm ngoái (2010) với sáu thay đổi lớn, so với chỉ có bốn thay đổi trong năm 2009. Từ đầu năm (2011) đên nay, Google đã thực hiện đến 9 thay đổi lớn, điều đó chứng tỏ hơn hai năm qua Google đã trở nên cởi mở hơn. Google có vẻ đã chuyển mạnh trọng tâm theo hướng nâng cao chất lượng tìm kiếm, thay vì sử dụng kinh nghiệm của người sử dụng.

-------
internet

phucbun
08-10-2011, 02:19 AM
càng thay đổi thì giá trị seoer càng cao ^^.

quangbawebgoogle
08-10-2011, 02:26 AM
Đúng vậy, như vậy thì SEOer mới có đất sống và Google ngày càng lớn mạnh :D

scan0912
08-10-2011, 01:40 PM
Càng thay đổi nhiều thì công việc của seoer càng khó khăn. Vì vậy chúng ta cần phải tiêp tục nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra cũng cần feeling 1 tí