PDA

View Full Version : Tuyển tập 44 phim của thành long có thuyết minh và lồng tiếng , like mediafilehoanglong1000
12-01-2012, 01:47 AM
http://www.uphinh.vn/image/stream/533802.jpg (http://www.uphinh.vn/image/view/533802.jpg)DIỄN VIÊN: THÀNH LONG
CHẤT LƯỢNG PHIM: DVD RIP
DUNG LƯỢNG: 500M ĐẾN 1G
LIEK: MEDIAFILE
NGÔN NGỮ: LỒNG TIẾNG/THUYẾT MINH


http://adf.ly/4ajUI

MEDIAFILE ĐƯợC LIệT KÊ TRÊN FILE WORD, COPPY LINK PASTE VÀO TRÌNH DUYệT ĐợI 5 GIÂY CHọN Bỏ QUA QUảNG CÁO RồI TảI, DÙNG PHầN MềM NốI FILE VừA TảI LÀ XONG.
PHầN MềM NốI FILE
http://adf.ly/4aipz