PDA

View Full Version : Google Adwords cho người mới bắt đầuquangbawebgoogle
20-10-2011, 08:57 PM
Bạn đã biết căn bản quảng cáo Google Adwords là gì. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả đầu tư tốt nhất, chúng ta cần phải tỏ tường một số khái niệm hay dùng trong Google Adwords. Bài viết bên dưới được IDM tổng hợp sẽ giúp bạn hiểu thêm về loại hình quảng cáo CPC này.


http://igoo.vn/uploads/28092011/google-adword.jpg (http://igoo.vn/uploads/28092011/google-adword.jpg)
Tài khoản Google (Google Account)
Tài khoản Google hoạt động dưới dạng thông tin đăng nhập chính của Google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu. Bạn có thể tạo tài khoản Google để đăng nhập vào các dịch vụ của Google có hỗ trợ thông tin đăng nhập này, như Google Groups, Google AdWords, Gmail và Google Product Search.

Chiến dịch (Campaign)
Chiến dịch được sử dụng để tạo cấu trúc cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng cáo. Quảng cáo trong một chiến dịch đã cho có cùng ngân sách hàng ngày, tuỳ chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ và vị trí, ngày kết thúc và tuỳ chọn cung cấp.

Trong mỗi chiến dịch, bạn có thể tạo một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Mặc dù chiến dịch có thể đại diện cho một lớp sản phẩm rộng, các nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó có thể được tập trung nhiều hơn vào sản phẩm cụ thể bạn muốn quảng cáo.

Ví dụ: nếu bạn bán các loại công cụ làm vườn khác nhau, bạn có thể có chiến dịch ‘Công cụ làm vườn’. Trong chiến dịch này, bạn có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo được đặt tên sau tên của những loại công cụ làm vườn khác nhau. Loại cấu trúc tài khoản này cho phép bạn tạo từ khoá, vị trí và quảng cáo tập trung vào từng sản phẩm và dịch vụ cụ thể.

Hiển thị (Impression)
“Hiển thị” được đặt trên báo cáo thống kê của bạn tham chiếu đến số lần “hiển thị” cho quảng cáo của bạn. Số lần hiển thị là số lần quảng cáo được hiển thị trên Google hoặc trên các trang web hay sản phẩm trong Mạng Google.

Nhấp chuột (Click)
Nhấp chuột (đôi khi được gọi là nhấp qua) xảy ra khi người dùng xem quảng cáo của bạn và nhấp vào tiêu đề của quảng cáo, dẫn họ đến trang web của bạn.

Tỷ lệ nhấp (Click Though Rate – CTR)
Số lượng nhấp chuột mà quảng cáo của bạn sẽ nhận chia cho số lần quảng cáo của bạn được hiển thị (số lần hiển thị) chỉ qua tìm kiếm của Google. Mỗi quảng cáo và từ khoá của bạn đều có CTR riêng, chỉ liên quan đến hiệu suất chiến dịch của bạn.

CTR của từ khoá là chỉ báo chắc chắn về tính có liên quan của từ khoá đến người dùng và thành công nói chung của từ khoá. Ví dụ: một từ khoá được nhắm mục tiêu tốt hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu tương tự rất có khả năng có CTR cao hơn từ khoá chung với văn bản quảng cáo không cụ thể. Từ khoá và quảng cáo càng liên quan với nhau và càng liên quan đến doanh nghiệp của bạn, thì càng có nhiều khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo sau khi tìm kiếm theo cụm từ khoá của bạn.

CTR thấp có thể cho thấy hiệu suất từ khoá thấp, cho biết cần tối ưu hoá quảng cáo hoặc từ khoá. Vì vậy, bạn có thể sử dụng CTR để đánh giá xem những quảng cáo và từ khoá nào không hoạt động tốt cho mình và sau đó tối ưu hoá quảng cáo và từ khoá đó.

CTR còn được sử dụng để xác định Điểm Chất lượng của từ khoá của bạn. CTR và Điểm Chất lượng cao hơn có thể dẫn đến chi phí thấp hơn và vị trí quảng cáo cao hơn.

Từ khoá (Keyword)
Từ khoá bạn tạo cho nhóm quảng cáo nhất định được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến khách hàng tiềm năng.

Ví dụ: nếu bạn phân phối hoa tươi, bạn có thể sử dụng ‘phân phối hoa tươi’ làm từ khoá trong chiến dịch AdWords của mình. Khi người dùng Google nhập ‘phân phối hoa tươi’ trong tìm kiếm Google, thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên cạnh các kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên những trang web và sản phẩm trong Mạng Google có liên quan đến từ khoá của bạn.

Bằng cách tạo danh sách từ khoá phù hợp cao, bạn có thể chỉ hiển thị quảng cáo của mình cho những người dùng quan tâm nhất. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất của quảng cáo và giúp bạn duy trì chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) thấp.

Nhóm Quảng cáo (Ad Group)
Nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu tập hợp từ khoá, vị trí hoặc cả hai. Bạn đặt giá thầu, hoặc giá, được sử dụng khi quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi các từ khoá hoặc vị trí trong nhóm quảng cáo. Đây được gọi là giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) hoặc giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM). Bạn cũng có thể đặt các mức giá cho các từ khoá hoặc vị trí riêng trong nhóm quảng cáo.

Ngân sách Hàng ngày (Daily Budget)
Ngân sách hàng ngày của bạn là số tiền bạn phải trả cho chiến dịch AdWords cụ thể mỗi ngày.
AdWords sẽ hiển thị quảng cáo thường xuyên nhất có thể trong phạm vi ngân sách hàng ngày của bạn. Thông thường, quảng cáo của bạn sẽ ngừng hiển thị khi đạt đến giới hạn ngân sách của ngày đó. Việc quảng cáo được hiển thị nhanh chóng như thế nào trong một ngày nhất định được xác định bởi cài đặt phân phối quảng cáo của bạn.

Trong một ngày bất kỳ, hệ thống AdWords có thể phân phối thêm tối đa 20% quảng cáo so với ngân sách hàng ngày cho quảng cáo đó. Điều này giúp bù lại cho những ngày khác trong cùng thời hạn thanh toán không đạt đến ngân sách hàng ngày. (Những ngày mà ngân sách hàng ngày của bạn không đạt đến có thể bao gồm những ngày bị tạm dừng một phần.) Tuy nhiên, hệ thống của Google bảo đảm rằng trong thời hạn thanh toán cụ thể, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn số ngày trong thời hạn thanh toán nhân với ngân sách hàng ngày của bạn. Ví dụ: nếu ngân sách của bạn là 10 đô la Mỹ/ngày và bị tính phí cho thời hạn thanh toán 30 ngày, thì số tiền tối đa bạn phải trả là 300 đô la Mỹ.

URL Hiển thị (Display URL)
Ðây là URL được hiển thị trên quảng cáo của bạn để nhận diện trang web của bạn cho người dùng. Văn bản màu xanh lục trong quảng cáo mẫu bên dưới là URL hiển thị. Người dùng nhấp vào quảng cáo này có một ý tưởng rõ ràng về trang web hoặc trang đích mà họ được dẫn đến khi nhấp vào quảng cáo đó.


Phần mềm SEO
Phần mềm SEO miễn phí tốt nhất cho bạn!
igoo.vn/phanmemseo
Khi bạn tạo quảng cáo của mình, bạn cũng sẽ chỉ định một URL đích, là URL chính xác trong trang web bạn muốn gửi người dùng đến từ quảng cáo của bạn. URL hiển thị không cần phải giống hệt URL đích của bạn, nhưng URL đó nên là một URL thực sự và là một phần trên trang web của bạn.

Ví dụ: quảng cáo bên trên có ww.idm.vn/quang-cao-google là URL hiển thị và http://www.idm.vn/quang-tren-cong-cu-tim-kiem/google-pay-per-click/là URL đích. Trong khi những URL này không giống hệt nhau, nhưng chúng chia sẻ cùng tên miền ‘www.idm.vn’ (http://www.idm.vn’), do đó, người dùng biết họ sẽ đến một trang trong trang web của www.idm.vn (http://www.idm.vn).

URL hiển thị được giới hạn trong 35 ký tự và không thể được sử dụng như một hàng văn bản quảng cáo khác.

URL Đích (Destination URL)
Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ xác định URL hiển thị và URL đích. URL đích là URL chính xác bên trong trang web của bạn mà bạn muốn gửi cho người dùng để họ truy cập vào từ quảng cáo của bạn.
Dưới đây là ví dụ:

Phần mềm SEO
Phần mềm SEO miễn phí tốt nhất cho bạn!
igoo.vn/phanmemseo
URL Hiển thị: URL hiển thị (URL mà người dùng sẽ nhìn thấy) trong quảng cáo mẫu bên trên là ww.idm.vn/quang-cao-google và được tô sáng bằng màu xanh lục ở phía trên.

URL Đích: URL đích (URL mà người dùng sẽ không nhìn thấy cho đến khi họ nhấp vào quảng cáo) là http://www.idm.vn/quang-tren-cong-cu-tim-kiem/google-pay-per-click/

Bởi vì người dùng không nhìn thấy URL đích của bạn trong quảng cáo, nên URL này có thể hướng người dùng đến một trang web cụ thể bên ngoài trang chủ của trang web của bạn. Trong ví dụ trên, URL đích hướng người dùng thẳng đến trang đăng ký tài khoản, trang sản phẩm, trang chủ…

URL đích của bạn có thể chứa tối đa 1024 ký tự. URL phải liên kết đến trang web đang hoạt động và không thể liên kết đến địa chỉ email hoặc tệp tin (chẳng hạn như tệp tin hình ảnh, âm thanh, video hoặc tài liệu yêu cầu chương trình hoặc ứng dụng bổ sung để mở hoặc chạy). Bạn có thể thấy một thông báo lỗi về những ký tự không hợp lệ như @ nếu bạn cố gắng sử dụng địa chỉ email hoặc những địa chỉ website không đạt tiêu chuẩn.

Trang Đích (Landing Page)
Là trang web hoạt động mà khách hàng sẽ ‘đến’ đó khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Địa chỉ web cho trang này thường được gọi là ‘URL đích’ hoặc ‘URL nhấp qua’.

Sự Liên Quan (Relevance)
Sự liên quan nói về ích lợi của thông tin đối với người sử dụng (như một quảng cáo, từ khóa, hay trang đầu tiên). Sự liên quan, hay chất lượng của một quảng cáo, được phản ánh bởi Điểm Chất lượng của từ khóa. Hệ thống AdWords được ấn định để đáp ứng nhu cầu người sử dụng càng gần các quảng cáo có liên quan càng tốt. Điều này bảo đảm kinh nghiệm tích cực cho một người sử dụng để người sử dụng nhấp vào quảng cáo AdWords thường xuyên hơn, trong khi vẫn duy trì giá trị quảng cáo mà chương trình cung cấp cho các nhà quảng cáo.

Điểm Chất lượng (Quality Score)
Điểm Chất lượng là thước đo mức độ có liên quan của quảng cáo, từ khoá hoặc trang web của bạn.Điểm Chất lượng giúp bảo đảm rằng chỉ những quảng cáo có liên quan nhất mới xuất hiện cho người dùng trên Google và Mạng Google.

Có một số loại Điểm Chất lượng có thể áp dụng cho các chiến dịch của bạn:
1. đối với từ khoá (khi quảng cáo hiển thị trên Google và mạng tìm kiếm)
2. đối với quảng cáo (khi quảng cáo hiển thị trên mạng nội dung)
3. đối với quảng cáo trên điện thoại di động (đây là dịch vụ mới của Google tại Việt Nam)

Đối với từ khoá: Điểm Chất Lượng trên Google & mạng tìm kiếm
Đối với Google và mạng tìm kiếm, Điểm Chất lượng được chỉ định cho từng từ khoá của bạn. Điểm Chất lượng được tính bằng nhiều yếu tố khác nhau và đo lường mức độ có liên quan của từ khoá với nhóm quảng cáo của bạn và với truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điểm Chất lượng của từ khoá càng cao, giá mỗi nhấp chuột (CPC) càng thấp và vị trí quảng cáo của Điểm Chất lượng càng tốt.

Điểm Chất lượng của Từ khoá sẽ ảnh hưởng:

giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khoá của bạn
số tiền ‎giá thầu trang đầu tiên mà bạn thấy trong tài khoản của mình
từ khoá có đủ điều kiện để tham gia đấu giá quảng cáo hay không
xếp hạng quảng cáo của bạn sẽ cao bao nhiêu
Đối với quảng cáo: Điểm Chất lượng trên mạng nội dung
Đối với mạng nội dung, Điểm Chất Lượng được chỉ định cho từng quảng cáo của bạn. Điểm Chất lượng sẽ đo lường mức độ có liên quan của quảng cáo đối với một trang cụ thể trong mạng nội dung. Điểm Chất Lượng của quảng cáo càng cao, càng có nhiều khả năng quảng cáo đó sẽ xuất hiện trên trang nội dung và vị trí của quảng cáo đó sẽ càng cao.

Điểm Chất lượng của Quảng cáo sẽ ảnh hưởng:

quảng cáo có đủ điều kiện để tham gia đấu giá quảng cáo hay không
xếp hạng quảng cáo của bạn sẽ cao bao nhiêu trên vị trí mạng nội dung
‘Điểm Chất lượng’ là gì và được tính như thế nào?
Hệ thống AdWords sẽ tính toán ‘Điểm Chất lượng’ cho từng từ khoá của bạn. Điểm Chất lượng xem xét các yếu tố khác nhau để đo mức độ liên quan của từ khoá với văn bản quảng cáo của bạn và với truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điểm Chất lượng của từ khoá sẽ cập nhật tần suất và có liên quan mật thiết với hiệu suất của từ khoá đó. Nói chung, Điểm Chất lượng cao nghĩa là từ khoá của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo ở vị trí cao hơn và có giá mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn.

Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy mô tả chi tiết hơn về Điểm Chất lượng, chi tiết về công thức Điểm Chất lượng và hướng dẫn cách xem và cải thiện Điểm Chất lượng của bạn.

Giới thiệu về Điểm Chất lượng
Điểm Chất lượng được tính mỗi khi từ khoá phù hợp với truy vấn tìm kiếm –> có nghĩa là mỗi khi từ khoá của bạn có tiềm năng để kích hoạt quảng cáo. Điểm Chất lượng được sử dụng theo một số cách khác nhau, bao gồm:

ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khoá
ước tính giá thầu trang đầu tiên mà bạn sẽ thấy trong tài khoản của mình
xác định xem từ khoá có đủ điều kiện tham gia đấu giá quảng cáo xảy ra khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm vào hay không
ảnh hưởng đến việc quảng cáo sẽ được xếp hạng cao như thế nào
Nói chung, Điểm Chất lượng càng cao, chi phí càng thấp và vị trí quảng cáo của bạn càng tốt.
Điểm Chất lượng giúp đảm bảo rằng chỉ các quảng cáo có liên quan nhất mới xuất hiện cho người dùng trên Google và Mạng Google. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng — nhà quảng cáo, người dùng, nhà xuất bản và cả Google — khi quảng cáo chúng tôi hiển thị phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng trong khả năng của mình. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Các Công thức Điểm Chất lượng
Công thức tính Điểm Chất lượng khác nhau tuỳ thuộc vào việc Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến các quảng cáo trên Google và mạng tìm kiếm hay ảnh hưởng đến quảng cáo trên mạng nội dung. Nhấp vào các liên kết bên dưới để biết chi tiết.

I. Điểm Chất lượng cho Google và mạng tìm kiếm (các trang tìm kiếm là portal của Google)
Mặc dù Google tiếp tục tinh chỉnh các công thức Điểm Chất lượng cho Google và mạng tìm kiếm, các thành phần cốt lõi vẫn ít nhiều giống nhau:

Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo được kết hợp trên Google; lưu ý rằng CTR trên Mạng Google chỉ tác động đến Điểm Chất lượng trên Mạng Google — không phải trên Google
Lịch sử tài khoản, được đo bởi CTR của tất cả các quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn
CTR lịch sử của các URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
Chất lượng trang đích của bạn
Mức độ liên quan của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó
Mức độ liên quan của từ khoá và quảng cáo phù hợp với truy vấn tìm kiếm
Hiệu suất của tài khoản trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
Các yếu tố có liên quan khác
Lưu ý rằng có nhiều biến thể hơi khác với công thức Điểm Chất lượng khi Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo và giá thầu trang đầu tiên:

Để tính toán vị trí của quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá, chất lượng của trang đích không phải là một yếu tố. Ngoài ra, khi tính toán vị trí quảng cáo trên vị trí của mạng tìm kiếm, Điểm Chất lượng sẽ xem xét CTR trên vị trí cụ thể ngoài CTR trên Google.
Để tính toán giá thầu trang đầu tiên, Điểm Chất lượng sẽ không xem xét quảng cáo hoặc truy vấn tìm kiếm phù hợp vì ước tính này sẽ xuất hiện dưới dạng số liệu trong tài khoản của bạn và không thay đổi đối với mỗi truy vấn tìm kiếm.
II. Điểm Chất Lượng cho mạng nội dung
Điểm Chất lượng để tính toán khả năng đủ điều kiện xuất hiện của quảng cáo trên một trang web nội dung cụ thể, cũng như vị trí của quảng cáo trên trang web đó, bao gồm các yếu tố sau:

Hiệu suất trong quá khứ của quảng cáo trên trang web này và các trang web tương tự
Mức độ liên quan của quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo với trang web
Chất lượng trang đích của bạn
Các yếu tố có liên quan khác
Điểm Chất lượng để xác định liệu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có xuất hiện trên một trang web cụ thể hay không phụ thuộc vào tuỳ chọn đặt giá thầu của chiến dịch.
Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), Điểm Chất lượng dựa trên:

Chất lượng trang đích của bạn
Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi lần nhấp chuột (CPC), Điểm Chất lượng dựa trên:

CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và các trang web tương tự
Chất lượng trang đích của bạn
Xem Điểm Chất lượng
Bạn có thể xem các phần trình bày về Điểm Chất lượng của từ khoá ở ba nơi: thống kê tài khoản, trường Phân tích Từ khoá và báo cáo tài khoản của bạn.

Cải thiện Điểm Chất lượng
Cách tốt nhất để cải thiện Điểm Chất lượng của từ khoá là bằng cách tối ưu hoá tài khoản của bạn. Điều này đòi hỏi phải đảm bảo rằng mỗi nhóm quảng cáo chứa quảng cáo mô tả tất cả quảng cáo cùng một sản phẩm hay dịch vụ và mỗi từ khoá trong nhóm quảng cáo đó có liên quan chặt chẽ với quảng cáo.

Giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (Cost Per Click – CPC)
Giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền cao nhất bạn phải trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình. Bạn có thể đặt CPC tối đa ở cấp độ từ khoá hoặc nhóm quảng cáo. Công cụ giảm giá của AdWords sẽ tự động giảm số tiền này, vì vậy CPC thực tế mà bạn được tính phí chỉ nhiều hơn một xu so với CPC tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn trên trang.

Giá tối đa cho mỗi một nghìn lần xuất hiện (Cost Per One Thousand Impressions – CPM)
CPM tối đa là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1000 hiển thị quảng cáo của bạn nhận được. CPM là từ viết tắt của giá mỗi nghìn hiển thị.

Tối ưu hoá (Optimization)
Tối ưu hoá là quá trình sửa đổi chiến dịch quảng cáo của bạn nhằm cải thiện chất lượng và hiệu suất của quảng cáo AdWords. Điều này thường liên quan đến việc thay đổi nội dung và cài đặt của các chiến dịch và nhóm quảng cáo, đồng thời chỉnh sửa danh sách từ khoá và trang đích của bạn.

Dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn, các tối ưu hoá ban đầu có thể bao gồm việc chỉ thêm một vài từ khoá mới, trong khi tối ưu hoá chuyên sâu có thể yêu cầu phải điều chỉnh giá thầu giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (giá thầu CPC), sắp xếp lại các nhóm quảng cáo, viết lại quảng cáo, thay đổi tuỳ chọn nhắm mục tiêu, điều chỉnh kiểu kết hợp từ khoá và chọn URL đích phù hợp.

Nhìn chung, tối ưu hoá được sử dụng để cải thiện Điểm Chất lượng của từ khoá. Qua tối ưu hoá, bạn có thể giúp chi phí quảng cáo thấp hơn mà không làm mất vị trí của mình trên trang kết quả tìm kiếm. Ghi nhớ: Điểm Chất lượng càng cao, giá bạn trả khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn càng thấp.

Tỷ lệ Chuyển đổi (Convertion Rate)
Tỷ lệ Chuyển đổi là số tỷ lệ giữa số lần quảng cáo của bạn được click vào dẫn tới một hàn động mang tình chuyển đổi thành bất kỳ hành vi nào của người dùng bạn coi là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, xem trang, thời gian lưu lại trên trang… Đây là con số bạn tự mặc định.

Bạn có thể xem tỷ lệ chuyển đổi ở các cấp độ từ khoá, quảng cáo, nhóm quảng cáo, và chiến dịch trong cột Tỷ lệ Chuyển đổi trong thống kê tài khoản của bạn. Tuy vậy, trước tiên bạn cần phải triển khai công cụ theo dõi chuyển đổi, một công cụ miễn phí AdWords dùng để ghi lại những chuyển đổi được thực hiện trên trang web của bạn bắt nguồn từ quảng cáo AdWords. Bạn cũng có thể quan tâm đến Google Analytics, công cụ miễn phí mang lại cho bạn thông tin chuyển đổi mạnh hơn.


(Theo LamSEO)

traingheo
31-07-2012, 04:48 PM
Mình đọc kết nhất là đoạn làm thế nào để tăng điểm chất lượng, mình cũng mới bắt đầu tự chạy Adword, mới đầu DCL chỉ có 4/10, sau khi đọc xong bài này và tối ưu theo thì nâng được lên 5, 6 thậm chí có key 7/10.

Còn giờ không biết làm gì tiếp để nâng điểm chất lượng lên 8,9 hoặc 10/10 nhỉ.

ceo.locxoay
31-07-2012, 05:13 PM
Adwords thấy hỗ trợ cho SEO cũng tốt ghê nhỉ, chắc mai mốt phải chạy adwords thôi

tuanevnbay
31-07-2012, 05:35 PM
hehe. chạy adwords cũng tốn tiền ra phết đó mấy bác

dntsolution
15-11-2012, 06:48 PM
Mình đọc kết nhất là đoạn làm thế nào để tăng điểm chất lượng, mình cũng mới bắt đầu tự chạy Adword, mới đầu DCL chỉ có 4/10, sau khi đọc xong bài này và tối ưu theo thì nâng được lên 5, 6 thậm chí có key 7/10.

Còn giờ không biết làm gì tiếp để nâng điểm chất lượng lên 8,9 hoặc 10/10 nhỉ.

Muốn nâng được 7 - 10 thì bạn phải biết chút về SEO, mà cũng tuỳ web, ko phải web nào cũng 10/10 được bạn ạ

minhnhu2020
15-11-2012, 06:54 PM
tốt dó bạn, nếu bạn mún index nhanh thì chạy adword là hiệu quả nhất, nhưng bị cái tốn kém nhá

xuanquynh3
15-11-2012, 10:51 PM
sau khi đọc xong bài này và tối ưu theo thì nâng được lên 5, 6 thậm chí có key 7/10.

mamnonhanhphuc
27-11-2012, 09:07 AM
Không có gì là miễn phí, mà càng tốt thì càng nhiều tiền :gi-ha-bo::gi-ha-bo:

nextpro
27-11-2012, 09:19 AM
adword mình chưa làm bao giờ vì ccty hiện tại bên mình làm toàn chơi seo chứ ko chạy adword nhưng mình có tìm hiểu qua và không hiểu phần định giá cho 1 click thế nào cho hợp lý và tiết kiệm đc chi phí nhất cho doanh nghiệp? pác nào có cách nào hay thì share cho em với :(

dntsolution
28-11-2012, 11:35 AM
adword mình chưa làm bao giờ vì ccty hiện tại bên mình làm toàn chơi seo chứ ko chạy adword nhưng mình có tìm hiểu qua và không hiểu phần định giá cho 1 click thế nào cho hợp lý và tiết kiệm đc chi phí nhất cho doanh nghiệp? pác nào có cách nào hay thì share cho em với :(

Giá click sẽ tuỳ từng lĩnh vực khác nhau bạn ạ.
Tiết kiệm được chi phí:
- Bạn phân tích được chiến lược quảng cáo (cũng như phân tích hiệu quả keywords trong SEO)
- Tối ưu điểm chất lượng của từ khoá, cải thiện vị trí top cũng như giá click
Chúc bạn thành công

webthegioihoathinh
28-12-2012, 11:09 PM
Cái này hình như chi phí cũng tương đối đấy

kieuxinh306
29-12-2012, 09:39 AM
bên mình chạy gg adwor nói thật là hiệu quả không cao, tháng nào cũng bỏ ra mấy triệu mà khách vào từ gg rất ít và thực tế khách hàng mua qua gg ad cũng ko biết là bao nhiêu nữa :(

duyngo123
29-12-2012, 09:43 AM
khá tốn kém.nhưng nếu chạy song song với seo thì có lẽ ổn.

dntsolution
06-01-2013, 09:06 PM
bên mình chạy gg adwor nói thật là hiệu quả không cao, tháng nào cũng bỏ ra mấy triệu mà khách vào từ gg rất ít và thực tế khách hàng mua qua gg ad cũng ko biết là bao nhiêu nữa :(

Làm Adwords cũng tương tự như làm SEO mà bạn, phải có chiến lược rõ ràng.
Bạn nào nói Adwords không hiệu quả mình lúc nào cũng phản đối :)

Dailybia
06-01-2013, 09:16 PM
Đề làm Adwords tốt cũng cần có kiến thức. Hiện nay các trung tâm tin học cũng có khoá dạy về vấn đề này. Theo mình biết thì tại hoangnguyen.edu.vn có mở khoá giạy về quảng cáo google adwords hiệu quả khoảng 800k gì đó.

vancongkhanh
22-02-2013, 09:06 PM
em cũng định chạy adworld mà làm thẻ tín dụng tốn quá, mọi người cho em hỏi dùng THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VIETCOMBANK MASTERCARD có được không nhỉ và khi chuyển khoản mình có chuyển bằng VND được không hay phải chuyển bằng USD

cat_kieng
23-02-2013, 05:32 AM
http://catkinh.com.vn/ mình cũng đã tham khảo adword rồi

hainhi
23-02-2013, 06:35 AM
adword cũng có cái lợi khi quảng cáo, vì chỉ cần chi tiền là xong còn seo thì phai tối ưu nhiều nhưng lại mang lại giá trị vật chất tốt hơn

sin_vt
23-02-2013, 09:39 AM
adword cũng có cái lợi khi quảng cáo, vì chỉ cần chi tiền là xong còn seo thì phai tối ưu nhiều nhưng lại mang lại giá trị vật chất tốt hơn
Cái này thì mình không đồng ý.
Vì theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy Adword là chiến lược quảng bá Website tốt nhất trên các kênh online
Và 1 số seoer pro đang sử dụng adword như 1 chiến lượt seo cực tốt
Vì nếu chất lượng website tốt thì số tiền trên 1 click sẽ ko bao nhiêu hết
Ví dụ từ "giay vans chinh hang" mình chạy adword lúc mua là 32000đ/click nhưng h chỉ 250đ/click

thiepcuoivn.net
23-02-2013, 09:53 AM
em cũng định chạy adworld mà làm thẻ tín dụng tốn quá, mọi người cho em hỏi dùng THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VIETCOMBANK MASTERCARD có được không nhỉ và khi chuyển khoản mình có chuyển bằng VND được không hay phải chuyển bằng USD


Những thẻ ấy dùng đc, chỉ cần thẻ tín dụng quốc tế Visa, mastercard là OK.

Thường là sẽ thanh toán bằng USD.

phuongphuongminh
29-03-2013, 02:41 PM
Đọc bài này mình hiểu nhiều hơn. cty mình cũng dang tìm hiểu để chạy adword. thử làm xem sao

prochefs1111
29-03-2013, 03:08 PM
Mình có người bạn làm GA, đang định nhờ chỉ giáo, chắc đọc bài này lĩnh hội trước, thanks chủ thớt :kiss-you::kiss-you::kiss-you::kiss-you:

toiratcantien
29-03-2013, 11:33 PM
Thanks chủ thớt , đang tìm hiểu chơi adword xem thế nào

dntsolution
02-05-2013, 12:49 PM
Những thẻ ấy dùng đc, chỉ cần thẻ tín dụng quốc tế Visa, mastercard là OK.

Thường là sẽ thanh toán bằng USD.
Bạn này trả lời bậy nhỉ?
1. thẻ VCB ko thanh toán được Google Adwords nhé.
2. Thường ở Việt Nam thì thanh toán bằng VNĐ chứ ko phải USD như bạn nói nhé

mm22mm
02-05-2013, 01:02 PM
Nghèo thì làm thủ công thôi, adword tốn tiền nhưng chưa chắc đã hiệu quả đâu.
Lâu dài và bền vững thì cứ SEO thôi

Billkhoi
02-05-2013, 01:30 PM
mình thấy chạy adword vào đúng mùa vụ của mặt hàng mình kinh doanh cũng khá hiệu quả so với chi phí mình bỏ ra . Còn về lâu dài thì làm SEO bền vững vẫn là hướng đi chính . Nếu phân bố hợp lý thì sẽ có hiệu quả tốt

dntsolution
03-05-2013, 09:14 AM
mình thấy chạy adword vào đúng mùa vụ của mặt hàng mình kinh doanh cũng khá hiệu quả so với chi phí mình bỏ ra . Còn về lâu dài thì làm SEO bền vững vẫn là hướng đi chính . Nếu phân bố hợp lý thì sẽ có hiệu quả tốt
Adwords và SEO thường đi song song với nhau mới có hiệu quả cao mà bạn

seotop
15-05-2013, 12:12 PM
tot chu nhung ma ton tien qua , vua chay ad vua seo thoi

trungnd
26-06-2013, 09:09 PM
Mình thì mới chạy ad được thời gian, thiếu kiến thức nên thấy bí quá :rinh-rinh:

vuagame
26-06-2013, 10:07 PM
Nên tự chạy hay thuê nhỉ. Cái nào tiết kiệm chi phí hơn.

tk_nam
17-07-2013, 09:53 PM
Nên tự chạy hay thuê nhỉ. Cái nào tiết kiệm chi phí hơn.

Tự chạy cũng được mà thuê cũng được, cái chính là chi phí và hiệu quả thôi bác ạ :)

freeway123
17-07-2013, 10:30 PM
em cũng đang muốn học cái này để kiếm thêm thu nhập, bài viết dễ hiểu và chi tiết lắm. nhưng mà có sư phụ dạy vẫn thích hơn các bác ạ.

huynn
18-07-2013, 12:28 AM
Mình vẫn thích SEO hơn vì Google Adwords chi phí khá tốn kém.

hoannguyenkd
12-08-2013, 04:11 AM
chay adword chay adword phai co gang phai co gang hoc hoi

emxinh
12-08-2013, 03:08 PM
Bác ơi e đang chạy vài chiến dịch nhưng điểm chất lượng sao toàn 3/10 nên phait trả tiền rất cao e Các a chị có bí quyết gì không ạ

seotop1
12-08-2013, 04:34 PM
Ai giàu chạy ads cho nhanh hen

vanphongao003
10-09-2013, 02:57 AM
không biết cái thống kê của google có chính xác không nữa

singuyen
10-09-2013, 03:29 AM
:hay-lam: vừa seo vừa dùng adword vẫn tốt hơn. Vừa đỡn tốn sức tốn công mà nhận được 1 lượng truy cập nhất định.Nhiều khi lên top cả mấy trang page seo:huyt-sao:

hyvong
16-09-2013, 02:47 PM
Em thấy Adwords là lên ngay, giờ giá cả cũng hợp lý rùi. Mình không muốn vất vả cày cuốc seo thi làm cái này là ok nhất.

phuongphuongminh
16-09-2013, 05:25 PM
một khoá học adword hết nhiều tiền không các pro, em muốn tham gia học 1 khoá để kiêm seo và adword

conan1409
16-09-2013, 05:31 PM
bài viết hợp lý cho những ai mới bắt đầu dùng adwords

kinggl1990
16-09-2013, 06:00 PM
Đang bắt đầu tìm hỉu cái này ... Làm seo cũng khó qá chứ k dễ như mình tưởng :treo-co:

ketnoimang
04-12-2013, 05:08 PM
Adwords thấy hỗ trợ cho SEO cũng tốt ghê nhỉ, chắc mai mốt phải chạy adwords thôi

Chạy cái đấy cũng phải có tiền và có kế hoạch đó bác, ko phải nói chạy là đc ngay đâu ạ

seoumove01
19-11-2014, 03:52 PM
Tôi đã từ làm về keyword : vinpearl nha trang (http://gotrip.vn/khach-san-nha-trang/vinpearl-resort-nha-trang-46.html) và được 10/10 tại website: GOTRIP.vn. Quả thật rất tuyệt vời khi 10/10 nó xanh lè

mandyroberts1512
21-11-2014, 05:47 PM
quality score sẽ thay đổi theo thời gian dựa trên hành vi khách trên site của bạn sau khi click quảng cáo, nếu bounce rate cao thì từ từ quality score sẽ giảm ngay

inmaure
21-11-2014, 07:19 PM
Các ơn bác nhiều nhé, đọc xong thấy có tiến bộ.

lelan10.90
06-08-2015, 05:14 PM
đọc xong những thuật nghữ này mà thấy gian nan quá

banhbaonho2105
20-08-2015, 11:58 AM
Mình mới bắt đầu tìm hiểu về Ads word thôi, mà thích chạy quá, bắt tay vào chạy mới ngộ ra thôi, bài viết hay, Thế là mình đã có cái nhìn tổng quan

Nguyên Gia Phát
25-08-2017, 04:55 PM
cám ơn bạn đã chia sẽ, nó rất hữu ích cho tôi

binhgia69
03-08-2020, 09:58 AM
cam on ad da chia se thong tin huu ich