PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Advanced Installer 9.5 Build 47007 - Tạo file cài đặt hàng đầuphamnhungoctuan
13-09-2012, 06:16 PM
Advanced Installer dùng để tạo file MSI một cách đáng tin cậy, phù hợp với tiêu chuẩn mới nhất của Microsoft Windows.

http://www.advancedinstaller.com/album/new-project-screen-shot.png

Advanced Installer hoàn toàn dễ sử dụng, mạnh mẽ, nhanh và nhẹ. Tạo file cài đặt MSI nhanh chóng

http://www.advancedinstaller.com/album/main-screen-shot.png

Advanced Installer với diện thân thiện, không có nhiều đoạn mã lạ và không cần kinh nghiệm để biên tập giúp bạn đóng gói chương trình thành file cài đặt MSI theo tiêu chuẩn mới nhất của Microsoft Windows

Changes in Version 9.4:

+ Windows Server 2012 support
+ Product SKUs based on serial numbers
+ Styled progress bar control in enhanced UI
+ Collapsible groups in enhanced UI
+ Hyperlinks inside static text controls
+ Backup and restore files and registry entries
+ Installation path validation
+ Feature conditions based on UI elements
+ Persistent property values
+ File move operations on component uninstall
+ SQL Server Native Client predefined prerequisites
+ Apache Tomcat predefined prerequisites
+ ASP.NET MVC predefined prerequisites
+ SQL Server 2008 R2 Express SP1 predefined prerequisite
+ Over 30 enhancements and bug fixes

Home Page - Trang Chủ: (http://ict-vn.net/links.php?url=http://www.advancedinstaller.com/)

Click Download -> Advanced Installer 9.5 Build 47007 Trial (http://ict-vn.net/links.php?url=http://www.advancedinstaller.com/downloads/advinst.msi)

Patch - Thuốc:

Click Download -> Patch Advanced Installer 9.x


(http://ict-vn.net/links.php?url=http://www.mediafire.com/?jze6no7xba4cuyx)
Theo: ICT (http://ict-vn.net)