PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Hướng dẫn cài đặt và download phần mềm kế toán AFEvietvp240
06-09-2012, 04:39 PM
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦNMỀM AFE
Click Download tại đây (http://www.mediafire.com/?98qhh63m59986q1)

1.
Tạo1 thư mục mới tên AFE trong ổ đĩa D (hoặc E) của máy tính (Không cài trong ổđĩa C)2.
Chépfile AFE_Demo_v03.rar vào thư mụcnày.3.
Nhậpnút phải chuột vào nó, chọn Extract heređể giải nén.4.
Chépthư mục AFE_Demo_v03.rar vào thư mục BK.5.
Vàothư mục RUN; nhấp nút phải chuột vàobiểu tượng đầu con cáo (màu vàng) tên AFE.exe;chọn send to desktop.6.
Quayra ngoái màng hình desktop, nhấp nút phải chuột vào biểu tượng đầu con cáo AFE.exe; chọn Properties; thay đổi đường dẫn trong ô target: D:\AFE\Run\AFE.exe -t D:\AFE\Run\R; chọn OK; Xong7.
Liênhệ nhà cung cấp để lấy key nếu cài phần mềm lần đầu. gọi 0932 000 877 để lấykey
http://luatketoan.net/data/attachment/forum/201209/01/173649f38z5ttp8uzx7omt.png

HƯỚNG DẪN CÀI FONT TRONG PHẦN MỀMVào thư mục D:\AFE\Hotro\fonts;đánh dấu, copy hết tất cả fonts ở đây vào thư mục C:\Windows\Fonts của máy tính.

nhuhuyenxm
11-09-2012, 02:15 AM
cái này biết rồi, thank tinh thần chia sẽ