PDA

View Full Version : PageRank xử lý cập nhật như thế nào ?SEOchicken
29-12-2011, 08:07 PM
PageRank xử lý cập nhật như thế nào ? Hãy xem click sau bạn sẽ rõ

http://www.youtube.com/watch?v=h3Jup5R1MGY

scan0912
29-12-2011, 09:03 PM
Giống vịt nghe sấm quá bạn ơi, có tài liệu nào bằng text không. Kiểu này làm khó anh em quá

vuhoang
30-12-2011, 12:45 AM
Giống vịt nghe sấm quá bạn ơi, có tài liệu nào bằng text không. Kiểu này làm khó anh em quá

Nội dung của video này thực ra cũng chẳng có gì. Chốt lại ở mấy điểm cơ bản sau:
- Định nghĩa PR: là đánh của google về reputation của một website
- Google sẽ xử lý thông tin liên tục nhưng sẽ chỉ cập nhật kết quả và hiện thị trên PR toolbar 3-4 tháng 1 lần
- Do có việc mua bán link nên GG còn đánh giá dựa trên chất lượng của backlinks trỏ về.