PDA

View Full Version : Lỗ hổng của Google, Binh tung Disavowjackylucke
17-08-2012, 11:59 AM
Penguin của Google đã làm cho 30% website bị tụt hạng do phạt các spam link từ nhiều nguyên nhân như Footer Link, Phần mềm Seo (http://www.quangbaweb.com/seotrongoi.htm) spam link hay chính đối thủ cạnh tranh spam link bẩn để gây tụt hạng cho các website chân chính. Google đã từng thừa nhận Penguin đôi khi đã không phân biệt được các website tuy rất uy tín nhưng bị các link yếu và link xấu do chủ quan ngày xưa hay khách quan gây hại điều mà trước kia chỉ cần Content Is King là đủ.

Tuy nhiên cái lỗ hổng ở chỗ Google đã không đưa ra được biện pháp khắc phục cho các website vô tình bị penguin phạt này. Và hôm nay nhanh chóng WEBMASTER TOOLS của Bing đã đưa ra công cụ DISAVOW để giúp webmaster có thể loại bỏ các link back yếu, link back không tin cậy để báo cho BING biết và chấm dứt các tính điểm từ những back link xấu này. Điều này làm cho các SEO (http://www.quangbaweb.com/seotrongoi.htm)ER của BING rất phấn khởi nhưng cũng hy vọng WEBMASTER GOOGLE có công cụ tương tự để giúp SEO (http://www.quangbaweb.com/seotrongoi.htm)ER giải quyết vấn đề Penguin đau đầu hiện nay

nkonline
17-08-2012, 12:47 PM
Yes. Chức năng rất hay, mình cũng mới biết chức năng này cách đây 1 tuần.
Hy vọng anh Gồ sớm có cải tiến