PDA

View Full Version : Giải thích giùm mình tí nhé!!golddragonvn
02-07-2012, 06:42 PM
Hôm nay vào GG search thử từ thiết bị y tế (có dấu và không dấu) thì thấy mình đứng thứ 1 & 3 với trang thietbiytevp.com (không up hình chup từ máy tính lên được) các pro search thử.

Có 1 điều lạ là ở dưới lại thể hiện là trang Google + và hiển thị bản đồ trên GG Maps nhưng không phải địa chỉ, tên và SDT của mình.

Không hiểu tại sao mong các pro giải thích giùm.

Jackie_Chan
02-07-2012, 06:50 PM
Thường thì Google Map nó load địa chỉ của mình ko đúng, Hình như chỉ lấy số đầu tiên trong địa chỉ mình oánh. Nên địa chỉ sẽ sai trên Google+ nhưng trong bản đồ thì nó vẫn chỉ đúng cái thổ địa nhà mình.

Của mình cũng bị thế... Ai bik sữa ko nhỉ????

Của mình A75/6E/17 mà nó chỉ lấy số 17, Hazz thế đó....

golddragonvn
02-07-2012, 07:48 PM
Thường thì Google Map nó load địa chỉ của mình ko đúng, Hình như chỉ lấy số đầu tiên trong địa chỉ mình oánh. Nên địa chỉ sẽ sai trên Google+ nhưng trong bản đồ thì nó vẫn chỉ đúng cái thổ địa nhà mình.

Của mình cũng bị thế... Ai bik sữa ko nhỉ????

Của mình A75/6E/17 mà nó chỉ lấy số 17, Hazz thế đó....

của mình nó k chỉ đúng địa chỉ, tên công ty nữa saxxxxx