PDA

View Full Version : Tự động căn chỉnh Honeywell PM43mavachthudo
19-10-2018, 04:06 PM
Đặt vấn đề:Cách sét máy in Honeywell PM43 (http://www.suamayinmavach.com/search/label/Honeywell%20PM43), PM43c tự động căn chỉnh khi khởi động máy in hoặc khi đóng mở đầu in?

Sự khác nhau giữa “Smart Calibration” và “Testfeed” ?
Sét máy in tự động đẩy nhãn sau mỗi lần mở máy in hoặc đóng mở đầu in ?

Làm thế nào để sét tự động căn chỉnh nhãn, mực khi tắt, mở máy in ?

Áp dụng:


Printers Hardware: PM23, PM43, PM43c
Printers Hardware: Intermec PM23c & PM43 Industrial Printers

Giải quyết vấn đề:
Sự khác biệt giữa chế độ “Smart Calibration” và “Testfeed” hoặc các chế độ khác:Bắt đầu từ Firmware phiên bản P10.10.012170, chế độ smart Calibration được sét mặc định, tùy chọn mặc định này có nghĩa rằng máy in sẽ tự động dò tìm loại nhãn được lắp vào máy in và thay đổi kiểu nhãn được cài đặt trên máy in cho phù hợp.
Dưới đây là một số chế độ khác nhau chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng từng chế độ để sét cho phù hợp cho từng ứng dụng:


No Action: Máy in sẽ không đẩy nhãn hay tự động căn chỉnh nhãn trong quá trình khởi động máy in hoặc đóng, mở đầu in.
Formfeed: Máy in sẽ đẩy nhãn nhưng sẽ không tự động căn chỉnh nhãn.
Testfeed: Máy in sẽ tự động đẩy ra vài nhãn để hiệu chỉnh cảm biến nhãn, tuy nhiên sẽ không thay đổi kiểu nhãn được sét trong máy in.
Smart Calibration: Máy in sẽ đẩy vài nhãn trắng ra khỏi máy in, cảm biến sẽ tự động hiệu chỉnh loại nhãn, kiểu nhãn được in và sét các thông số này vào máy in.


Nếu máy in dò tìm được mực in được lắp, máy in sẽ sét kiểu in là”TTR-Thermal Transfer”, nếu không máy in sẽ sét là: “DT- Direct Thermal”
Máy in sẽ tự động dò tìm kiểu nhãn nhãn in được lắp: GAP/Notch/Hole; Black Mark, hoặc Continuous.
Máy in sẽ tự động sét độ dài nhãn trong máy in khi nhận biết từng định dạng loại nhãn.


Có 3 chế độ để thực hiện quá trình tự động căn chỉnh nhãn:


Power Up Action: Sét tự động căn chỉnh nhãn khi mở máy in.
Head Down Action: Sét tự động căn chỉnh nhãn khi đóng, mở đầu in.
Hold Feed Button Action: Sét căn chỉnh nhãn khi ấn và giữ nút Feed khoảng thời gian nhất định (khoảng vài giây).

Dưới đây là chi tiết cài đặt chế độ tự động căn chỉnh căn chỉnh nhãn trên dòng máy in Honeywell PM43, PM23c, PM43c sử dụng PrintSet v5:
1. Kết nối máy in tới PrintSet v5.
2. Chọn “Configuration”
3. Chọn “Printing” >>”Media”

'Power Up', 'Printhead Down', and 'Hold Feed Button’ đồng thới liệt kê danh sách lựa chọn. Mặc định máy in sẽ sét “Smart Calibration”.
4. Lựa chọn một số tác vụ khác nếu muốn:
Nếu muốn hủy tự động căn chỉnh nhãn khi bật, mở máy in hoặc đóng mở đầu in ta lựa chọn: No Action.
Nếu muốn lựa chọn đẩy nhãn trước khi in ta lựa chọn : Formfeed.
Để máy in tự động căn chỉnh nhãn in được lắp, ta lựa chọn mục Media Setting, chọn Testfeed. Hoặc lựa chọn “Smart Calibration”
5. Sau khi lựa chọn xong click chọn Apply để lưu.
6. Tắt máy in sau đó mở lại.