PDA

View Full Version : Các trường hợp nào cần đổi giấy phép đầu tư?vn.ttquynhh
27-01-2017, 11:51 PM
Điều chỉnh các giấy chứng nhận đầu tư theo những trường hợp nào?

Trong nhiều các trường hợp hoạt động của công ty theo các hình thức đầu tư có những thay đổi trong việc nào đó, các nhà đầu tư sẽ có nhiều những kế hoạch nhằm với mục đích thay đổi các loại giấy tờ sao cho hợp lệ nhất với quá trình hoạt động. Đó là những điều cần thực hiện, vậy chúng ta sẽ có các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo những trường hợp nào đây? Nào chúng ta cùng nhau xem nhé.

Trường hợp nào thay đổi giấy chứng nhận đầu tư?

– Thay đổi tên của các doanh nghiệp;

– Thay đổi các người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp;

– Thay đổi các chức danh người đại diện theo chính pháp luật của các doanh nghiệp;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Website, Fax, Email,;

– Thay đổi các thành viên, cổ đông của các công ty;

– Thay đổi theo các ngành nghề kinh doanh sẽ bao gồm: Rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung các ngành nghề trong kinh doanh;

http://www.luatducchanh.vn/img/dieu-chinh-du-an-dau-tu.png ​
– Tư vấn thay đổi của vấn đề vốn điều lệ;

– Thay đổi những thông tin cá nhân của các thành viên, cổ đông của công ty đó;

Xem thêm về các thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài xem như thế nào nhé.

Các trường hợp không cần phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự các án đầu tư sẽ bao gồm:

– Các dự án không điều chỉnh về các mục tiêu, quy mô, địa điểm cũng như vốn, hình thức, thời hạn;

– Các dự án đầu tư trong nước mà chúng ta sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư nằm dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc các lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong việc đầu tư góp vốn;

– Các dự án đầu tư ngay phía trong nước mà sau khi tiến hành điều chỉnh, dự án sẽ có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và sẽ không thay đổi các mục tiêu, địa điểm của việc đầu tư.

Những dự án thuộc diện đăng ký của việc điều chỉnh dự án đầu tư sẽ bao gồm những trường hợp ngay sau đây:

– Dự án có số vốn đầu tư từ nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, các dự án có quy mô vốn đầu tư trên dưới 300 tỷ đồng mà không thuộc lĩnh vực đầu tư theo lĩnh vực có điều kiện;

– Dự án đầu tư ngay trong nước mà sau khi tiến hành điều chỉnh, dự án đó không thuộc các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp những dự án không phải thực hiện việc đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh có điều kiện;

– Dự án của việc đầu tư trong nước thuộc các lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi tiến hành điều chỉnh, dự án đó không thay đổi các mục tiêu và vẫn đáp ứng cho mình các điều kiện đầu tư quy định đối với các dự án đó, trừ các trường hợp những dự án không phải thực hiện đăng ký trong việc điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh.

Nhà đầu tư đăng ký nội dung điều chỉnh cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định điều chỉnh.

http://www.luatducchanh.vn/wp-content/uploads/2016/08/thay-doi-gpdt.png ​
Những dự án thuộc diện thẩm tra của dự án đầu tư là dự án mà chính sau khi điều chỉnh thuộc những trường hợp ngay sau đây:

– Dự án có được vốn đầu tư nước ngoài sau khi tiến hành điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp các giấy chứng nhận đầu tư;

– Dự án đầu tư nằm trong nước mà sau khi tiến hành điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ đi các trường hợp thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận của việc đầu tư.

Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các nội dung về tình hình thực hiện dự án, lý do điều chỉnh, những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư theo thẩm quyền.

Lưu ý rằng, các nhà đầu tư có thể sẽ bị phạt tiền với số tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng khi mà không thực hiện được các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo những quy định của pháp luật và chấp nhận buộc phải thực hiện các thủ tục nhằm điều chỉnh các dự án đầu tư theo chính quy định của pháp luật.

Tóm lại việc cần biết là: Khi các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi giấy chứng nhận đầu tư như chính thông tin liên quan đến các nhà đầu tư, thông tin các doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến các mục tiêu, quy mô, địa điểm, các hình thức, vốn và các thời hạn thực hiện những dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải thực hiện các loại thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng luật sư để có được những tư vấn tốt nhất cho mình.