PDA

View Full Version : Các luật áp dụng trong cách chơi roulette onlinetamthinhvuong
25-01-2017, 01:21 PM
- Khi user vào bàn chơi sẽ hiển thị bảng chuyển Gold và thực hiện chuyển Gold vào Tẩy cách chơi roulette . Min = Gold cược ván chơi, Max = 10 lần Gold cược ván chơi. Sau 5 giây, không thực hiện chuyển Gold thì sẽ lấy mức Max vào Tẩy.


- Quân bài thứ 1: Chia cho mỗi người quân bài ngữa để ai cũng nhìn thấy.
Ván đầu tiên: Chia cho chủ bàn trước.
Ván bất kỳ: Chia cho người ăn ván trước đó.


- Quân bài thứ 2: Chia theo thứ tự trên, nhưng đây là quân bài tẩy( úp xuống). Ở lá bài thứ hai, người chơi bắt đầu cược, vòng cược bắt đầu với người chơi có quân bài ngửa có giá trị cao nhất. Ở vòng cược đầu tiên, mặc định mỗi người chơi sẽ bỏ ra số tiền bằng nhau là 5% tiền cược ván đó. Người chơi phải nhấn "Xem tẩy" để xem lá bài up của mình.


http://danhbai123.com/wp-content/uploads/2016/11/Hinh-1-choi-poker-tai-m88.png


- Quân bài thứ 3: Dựa vào lá bài thứ nhất để chia bài
Hệ thống sẽ chia lá bài thứ 3 bắt đầu từ người có bài thứ 2 cao nhất. Người chơi có lá bài thứ 3 cao nhất sẽ là người tố đầu tiên sau đó đến các người chơi khác theo ngược chiều kim đồng hồ. Ở lượt tố của mình người chơi có thể đi thực hiện các thao tác sau đây:
bỏ ra số tiền bằng với số tiền người chơi trước đó đã tố.


+ Người theo tố phải bỏ số Gold bằng với Gold tố của người liền kề trước nếu họ có tổng số Gold nhiều hơn hoặc bằng.
+ Người theo tố phải bỏ hết số Gold đang có nếu tổng số Gold đang có nhỏ hơn với Gold tố của người liền kế trước.
+ Khi đó, sẽ tách số Gold ra thêm 1 phần:
+ Phần Gold dành cho người theo tố hết Gold: Mỗi người chơi khác sẽ lấy phần Gold bằng với người hết Gold.
+ Phần Gold dành cho những người khác: Gold trội ra so với số Gold của người hết Gold chơi bài trực tuyến ăn tiền thật .
+ Khi người chơi không còn Gold để theo tố, họ vẫn được chia bài. Số Gold theo tố được tính như trên.
+ Theo đó người có bài lớn sẽ thắng phần Gold mà mình theo tố. Phần trội ra sẽ xét cho những người khác.


Người chơi có thể thêm ngay sau khi theo tố
Không tố thêm nhưng vẫn theo ván bài đó.
Người chơi úp bài không theo ván bài đó.
Tố hết tất cả tiền tẩy mang vào bàn chơi( nếu người chơi cài đặt luật Max tẩy).
Nếu người chơi muốn hiển thị bài của mình sau khi kết thúc thì nhấn nút "Lật tẩy" và bài của người chơi hiển thị khi là người chiến thắng cuối cùng.


- Quân bài thứ 4: Chia cho người có bài lớn tạo từ quân bài thứ 3 với quân bài ngửa. Người chơi cũng có thể "theo", "tố", "không tố", "úp bỏ", "tố tất cả" tương tự như ở vòng thứ 2.


- Quân bài thứ 5: Chia cho người có bài lớn tạo từ quân bài thứ 4 với các quân bài ngửa trước đó( tương tự như ở các vòng tố trước).
- Sau khi hệ thống chia lá bài thứ 5 và hoàn tất vòng tố cuối cùng thì người chơi sẽ so các bộ giá trị bài với nhau, thành viên nào có giá trị cao nhất sẽ thắng.
e. Các luật áp dụng trong Xì Tố:
- Luật tự động theo ở lá thứ 2:
Hệ thống mặc định sẽ không cài luật này, người chơi là chủ bàn có thể chọn luật này hay không chọn luật này.
Theo luật thông thường, thì sau khi chia lá bài thứ 2, người chơi sẽ tố số tiền tương đương 5% tiền cược của ván đó. Khi người chơi chọn luật "Tự động theo 2 lá" thì hệ thống sẽ tố theo quy định mà người chơi không cần nhấn tố.
Khi chọn luật" Tự động theo 2 lá" sẽ có icon hiển thị ở góc trái bàn chơi để người chơi được biết.


- Luật " Tẩy Lá Bài Thứ 5" :
Mặc định không chọn luật, người chơi tố đầu trong bàn có thể chọn luật này khuyến mãi happy8 .
Hệ thống chia lá bài thứ 5 úp xuống, đối với bài của chính người chơi thì ngửa lên để xem giá trị bài. Sau đó bắt đầu vòng tố phỉnh như bình thường
Kết thúc vòng tố Phỉnh, các lá bài tẩy được lật ngửa ra cho tất cả người chơi trong bàn đều thấy.
- Luật " Tẩy Max":
Mặc định không chọn luật, người chơi tố đầu trong bàn có thể chọn luật này.
Khi chọn luật này, ngoài trừ lá thứ 2 tố 5% tiền cược, lá thứ 3 tố 10% tiền cược thì lá thứ tư trở đi người chơi có thể tố hết số tiền còn lại của mình.